Register now for FREE

menu

Login
Deutsch
Français
Nederlands
Français
English
Français

Forgot your password?

New Feature  Video-Call

Meet authentic people with serious intentions

A társkereső szolgáltatás tényleges használatához díjfizetéshez kötött előfizetés szükséges. Lemondás hiányában az előfizetés a választott előfizetési időszakkal megegyező időtartammal és díj ellenében automatikusan meghosszabbodik, és a meghosszabbított időszakra vonatkozó díjak automatikusan kerülnek terhelésre a fizetéshez használt bankkártyán. Az előfizetés részletes feltételeit itt találja meg.


I am

Looking for

error Please complete your data

As seen on...

Download the be2 app now:

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÁLTAL LEFOLYTATOTT ELJÁRÁS ÉS HATÁROZAT

Tájékoztatjuk, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Vj-19/2018. számon versenyfelügyeleti eljárást folytatott le társaságunkkal szemben.

A Gazdasági Versenyhivatal által a társaságunkkal szemben Vj-19/2018. számon lefolytatott eljárásban meghozott határozat rendelkező része a következőket tartalmazza:

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a be2 S.à.r.l. 2017. november 28-tól kezdődően a www.be2.hu weboldalon, valamint 2017. december 18-tól kezdődően a www.academicsingles.hu weboldalon elérhető online társkereső szolgáltatással kapcsolatban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg a következő magatartások által:

 1. a weboldalakon való regisztrációt, így a weboldalak használatát valótlanul ingyenesként népszerűsítette 2020. május 19-ig, miközben a szolgáltatásokhoz valóban díjmentesen csak korlátozott mértékben lehet hozzáférni, a társkeresés céljának megfelelő igénybevétel csak díjfizetéssel lehetséges
 2. megtévesztő módon tájékoztatja a fogyasztókat az általa nyújtott szolgáltatás időtartamáról, valamint az igénybevétel alatt fizetendő díjról, mivel a prémium előfizetés automatikus meghosszabbodására, valamint a meghosszabbított időtartam alatt fizetendő díjra vonatkozó, mind a szerződéses időtartamot, mind a díjat illetően alapvető tájékoztatás a megjelenítés módjából adódóan nem válik a fogyasztói észlelés részévé,
 3. a www.be2.hu weboldalon elérhető szolgáltatást a valótlan „Már 766.000 Regisztrált Tagunk bízott meg tudományos partnerkeresési módszerünkben!” állítással népszerűsítette honlapján 2020. május 18-ig, amivel megtévesztő módon tájékoztatta a fogyasztókat a szolgáltatását igénybe vevők számáról, mivel a tagok száma egy nemzetközi összesítés alapján történt,
 4. a szakmai gondosság követelményét sérti és egyben az ügyleti döntés torzítására alkalmas az a gyakorlata, ahogyan egyrészt a szolgáltatások igénybevételének alapvető feltételeit (a szolgáltatások reális megítéléséhez szükséges információkat) ismerteti, másrészt ahogyan a fogyasztói jelzéseket kezeli (a szolgáltatások tartalmának kialakítása és annak nyújtása, illetve a weboldalak működtetése során).

Az eljáró versenytanács arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a fenti B) és D) pont szerinti magatartását (elsősorban az érintett weboldalakon megjelenő, szerződéses feltételeken kívüli tájékoztatások közzétételével, kiegészítésével) módosítsa és 60 napon belül igazolja, hogy a módosítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül az érintett weboldalak nyitóoldalán tegyen közzé (legalább hat hónapos időtartamban, a jelen döntés www.gvh.hu honlapon való elérhetőségét és a határozati rendelkezést változtatás nélkül tartalmazó) helyreigazító nyilatkozatot, amit e-mail-ben vagy egyéb módon közvetlenül megküld minden jelenlegi és korábbi (de még jogszerűen elérhető) felhasználója számára is. Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül igazolja, hogy a fentiek szerinti helyreigazítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a be2 S.à.r.l.-t 1.600.000.000 Ft, azaz egymilliárd-hatszázmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versenytanács a fenti bírság mögöttes felelőseként az insparx GmbH (Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Németország) és az Interdate S.A. eljárás alá vont vállalkozásokat nevesíti, illetve ezen vállalkozásokat azonosítja a be2 S.à.r.l. eljárás alá vonttal egy vállalkozáscsoportba tartozóknak, így ha a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja, azaz a be2 S.à.r.l. önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel a vállalkozáscsoportnak ezen tagjait egyetemlegesen kötelezi a bírság, illetve annak be nem hajtott része megfizetésére.

A teljes határozat az alábbi linken keresztül érhető el:

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/dontesek/versenyhivatali_dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2018/vj019_2018_m_v&inline=true

Why be2 works

Find the one who’s right for you

 • The beginning of a loving relationship.

  Based on the results of be2’s scientific personality assessment, we will only introduce you to truly suitable individuals. Your test results, a description of your ideal partner, and our partner recommendations are free and without obligation.

 • Protecting your personal data.

  We ensure that your personal information and communication with your matches cannot be accessed by any outside party. In addition to this, only you get to decide who sees your pictures.

 • Getting to know someone has never been this simple.

  Take a look at your matches at your own pace. Comprehensive profiles help you discover common interests. Send a compliment, smile, or a personal message - we make it easy for you to take the first step!

brand new

Video calling!

Get to know someone new on a video call date
 • Trust. Get to know selected matches with a video call before a face-to-face meeting. Enjoy engaging conversations and laughter together in the comfort of your home with our video call feature!
 • Full control. With a video call, you decide who you want to talk to, how long the date will last and what information you will reveal to the other person. From your home or a coffee shop, you decide the next step!
 • Privacy. Your matches will not have access to your personal data and information. You decide what you want to share and when, you are protected on our site.
 • Secure. When using our video call feature you are protected with 128bit SSL encryption. Connection data and your personal details are not visible to third parties. Online security is a top priority for us.
video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview

Find love in the UK

be2 Online Dating in the UK

Finding love in the UK can be difficult – long distances and singles spread across the country can make dating a challenge. Thanks to online dating, finding love in the UK has become much easier in recent years

*For privacy protection reasons we are using sample photos here.


Online Dating in the U.K. - be2: Love for the future

Looking for Mr. Right or Ms. Everything is not always easy in today’s fast-paced environment. Finding other singles at a pub or through friends, can be a challenge. Often your social routine does not prove to be the perfect matchmaking situation. Enter the adventure of be2 and you will see that there is a relaxing yet exciting alternative to the traditional "go out and see what happens" approach to love.

Why does be2 have such a high success rate in online dating? We use a scientific approach to partnership and courtship that supports you in the search for your better half, saving you time and energy by selecting only suitable candidates. We do not unequivocally guarantee our singles will find love, but with a 40% success rate, we’re confident our system works.

Many sites with, their forums and instant messaging, resemble a bar situation where you meet singles fairly randomly and have to work hard to find a match. This is not always the best approach to meeting new people, it is time consuming, can be used very casually by some people and can often lead to disappointment. be2 is a little different.

be2 is not a casual dating site. Our goal is to find our customers the love of their lives and when you join, you will see that others in the network are looking for the same kind of relationship that you are. be2 focuses on every individual user, sorting suitable matches and allowing our often busy customers faster access to people they want to get to know better.

With be2 your first step is to take our personality questionnaire and register your online profile. This portrait of your individual characteristics and preferences becomes the template by which we match you to like minded singles. be2 is completely anonymous and secure and you have control of how much information you want to share every step of the way. That is why our over 20 million singles are increasingly willing to post photos, safe in the knowledge they have control over who can see them and when. Once you have created your profile, be2 will send you e-mail notifications suggesting the best matches for you. What happens next… is of course it up to you. You can send private messages or short quizzes to singles you find interesting. We know that using be2 is both a lot of fun and a great way to meet the right people, so why not register today and let the adventure begin!

Try be2 now for free


Note: we do not provide our service to customers with Luxembourg residence. If you are a Luxembourg resident you're not allowed to register for the service.